وضعیت : شناسایی شده
  • سویگل کردی کرمانشاهی

  • کد شامد :   156636-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/03/03 - 20:35:36
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال