وضعیت : شناسایی شده
  • میانبرهای شناور-Floating Shortcuts

  • کد شامد :   158347-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/01/31 - 13:31:30
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال