وضعیت : شناسایی شده
  • آزمون مجازی استخدامی

  • کد شامد :   159793-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/06/30 - 20:30:21
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال