وضعیت : شناسایی شده
  • آزمون مجازی استخدامی

  • کد شامد :   159793-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/09/24 - 20:01:18
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال