وضعیت : شناسایی شده
  • دهکده ارتباطات قشم

  • کد شامد :   171285-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/11/30 - 20:34:01
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال