وضعیت : شناسایی شده
  • متن نگار (عکس نوشته ساز)

  • کد شامد :   174158-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/12/02 - 21:14:11
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال