وضعیت : شناسایی شده
  • وقت نماز (اذان + تقویم)

  • کد شامد :   176493-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/01/31 - 13:02:58
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال