وضعیت : شناسایی شده
  • وقت نماز (اذان + تقویم)

  • کد شامد :   176493-0-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/11/30 - 20:32:14
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال