وضعیت : شناسایی شده
  • ضبط مکالمه خودکار

  • کد شامد :   115708-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/06/30 - 20:06:05
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال