وضعیت : شناسایی شده
  • لرزه سنج

  • کد شامد :   121781-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/09/24 - 19:16:50
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال