وضعیت : شناسایی شده
  • بازیار (سامانه هوشمند تفکیک پسماند)

  • کد شامد :   123740-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/03/29 - 20:46:29
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال