وضعیت : شناسایی شده
  • مناقصه و مزایده و مناقصات ایران

  • کد شامد :   12510-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/09/26 - 19:09:27
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال