وضعیت : شناسایی شده
  • بانک اطلاعات ساختمان(دِپو)

  • کد شامد :   13060-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/07/30 - 08:03:43
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال