وضعیت : شناسایی شده
  • ضبط تاریخ شفاهی (گنج)

  • کد شامد :   13971-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/02/30 - 22:02:05
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال