وضعیت : شناسایی شده
  • بشقاب (کالری شمار و قدم شمار)

  • کد شامد :   15663-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/04/29 - 01:13:42
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال