وضعیت : شناسایی شده
  • بشقاب (کالری شمار و قدم شمار)

  • کد شامد :   15663-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/09/24 - 19:19:05
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال