وضعیت : شناسایی شده
  • بشقاب (کالری شمار و قدم شمار)

  • کد شامد :   15663-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/01/03 - 16:53:32
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال