وضعیت : شناسایی شده
  • سامانه هوشمند قوانین (داتا)

  • کد شامد :   16876-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/02/04 - 04:36:01
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال