وضعیت : شناسایی شده
  • سیکاس (برنامه ریزی سفر)

  • کد شامد :   2144-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/03/01 - 17:59:06
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال