وضعیت : شناسایی شده
  • قلم 2 (نرم افزار فرهنگ و ادب فارسی)

  • کد شامد :   28602-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/02/01 - 15:44:48
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال