وضعیت : شناسایی شده
  • تقویم گویا (تاریخگو)

  • کد شامد :   33248-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/02/30 - 21:18:41
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال