وضعیت : شناسایی شده
  • اطلاعات پرواز فرودگاه

  • کد شامد :   35572-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1396/10/29 - 14:59:38
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال