وضعیت : شناسایی شده
  • مثقال ساعت هوشمند

  • کد شامد :   35747-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/12/02 - 21:10:48
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال