وضعیت : شناسایی شده
  • خدمات غیرحضوری سازمان اوقاف

  • کد شامد :   4246-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/12/28 - 07:24:22
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال