وضعیت : شناسایی شده
  • آموزش مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)

  • کد شامد :   46134-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/02/30 - 09:38:28
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال