وضعیت : شناسایی شده
  • تقویم فارسی و اذان‌گو - گاهنامه

  • کد شامد :   5287-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1396/10/24 - 11:45:45
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال