وضعیت : شناسایی شده
  • سیم کشی هوشمند ساختمان

  • کد شامد :   68522-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/12/28 - 07:44:22
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال