وضعیت : شناسایی شده
  • نرم افزار واقعیت افزوده تهران (نوا)

  • کد شامد :   82775-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/01/31 - 13:38:51
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال