وضعیت : شناسایی شده
  • نرم افزار واقعیت افزوده تهران (نوا)

  • کد شامد :   82775-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/03/31 - 08:50:23
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال