وضعیت : شناسایی شده
  • تیک تیم: دستیار هوشمند شخصی شما

  • کد شامد :   8550-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/12/28 - 07:35:15
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال