وضعیت : شناسایی شده
  • لغات 504 +یادآوری کننده و زنگ هشدار

  • کد شامد :   88391-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/02/02 - 08:34:00
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال