وضعیت : شناسایی شده
  • رویدادهای علمی کشور(Allconferences)

  • کد شامد :   93101-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/05/28 - 18:37:19
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال