وضعیت : شناسایی شده
  • فرش ماشینی

  • کد شامد :   98140-5-63-689777-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1397/04/28 - 08:32:38
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال