وضعیت : شناسایی شده
  • فناوری اطلاعات زیفا

  • کد شامد :   4-0-63-743082-1-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/07/06 - 23:29:03
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال