وضعیت : شناسایی شده
  • سیستم ثبت و کنترل دمای کورهای کک سازی

  • کد شامد :   3-0-62-744284-1-1
  • نوع اثر :   محتوای بر حامل
بروزرسانی : 1400/09/11 - 22:58:51
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال