وضعیت : شناسایی شده
  • سیستم کنترل از راه دور تکنو اسمارت

  • کد شامد :   7-0-63-763722-1-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1401/07/07 - 17:35:28
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال