وضعیت : شناسایی شده
  • پیش بینی آب و هوا و زمان با Sense V2 Flip

  • کد شامد :   10238-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/24 - 23:04:59
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال