وضعیت : شناسایی شده
  • حدس شخصیت

  • کد شامد :   10505-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/29 - 02:00:06
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال