وضعیت : شناسایی شده
  • خروج از هزارتو با استفاده از نیروی جاذبه

  • کد شامد :   11141-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/04 - 05:56:40
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال