وضعیت : شناسایی شده
  • ساختن جهان خود (قابلیت شبکه شدن)

  • کد شامد :   14607-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1399/10/29 - 11:49:18
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال