وضعیت : شناسایی شده
  • سیستم مرکزی اندروید

  • کد شامد :   15278-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/31 - 01:44:01
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال