وضعیت : شناسایی شده
  • تجهیزات فلزی (بهشت خارجی)

  • کد شامد :   15935-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1399/09/08 - 02:55:36
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال