وضعیت : شناسایی شده
  • پس زمینه متحرک قلب

  • کد شامد :   18804-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1399/12/19 - 11:18:37
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال