وضعیت : شناسایی شده
  • پارک کردن اتوبوس (سه بعدی)

  • کد شامد :   1914-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/02/28 - 18:08:17
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال