وضعیت : شناسایی شده
  • مدیر OpenCV

  • کد شامد :   20393-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/29 - 00:49:45
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال