وضعیت : شناسایی شده
  • مسیر یابی GPS

  • کد شامد :   2164-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/04/28 - 21:46:00
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال