وضعیت : شناسایی شده
  • SpeechSynthesis Data Installer

  • کد شامد :   21747-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/31 - 04:44:04
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال