وضعیت : شناسایی شده
  • ضبط تاریخ شفاهی (گنج)

  • کد شامد :   22168-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/01 - 09:48:40
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال