وضعیت : شناسایی شده
  • دست خط هیراگانا ژاپنی

  • کد شامد :   22427-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1401/07/07 - 17:10:54
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال