وضعیت : شناسایی شده
  • دست خط هیراگانا ژاپنی

  • کد شامد :   22427-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/07/06 - 22:23:19
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال