وضعیت : شناسایی شده
  • دست خط کاتاکانا ژاپنی

  • کد شامد :   22449-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/07/06 - 22:17:06
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال