وضعیت : شناسایی شده
  • برنامه ی هواشناسی aWeather

  • کد شامد :   2292-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/02/28 - 18:03:47
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال