وضعیت : شناسایی شده
  • وضع هوا با Intellicast

  • کد شامد :   28126-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/02/28 - 17:44:18
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال