وضعیت : شناسایی شده
  • جدول کلمات ایتالیایی

  • کد شامد :   28306-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1398/05/30 - 21:12:35
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال