وضعیت : شناسایی شده
  • درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

  • کد شامد :   29457-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/09/11 - 22:59:21
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال