وضعیت : شناسایی شده
  • دولت هوشمند

  • کد شامد :   35046-5-63-689495-2-1
  • نوع اثر :   محتوای همراه و هوشمند
بروزرسانی : 1400/09/11 - 23:17:39
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال